March 12, 2023

Bergvarme på hytta - dette tjener du penger på

Etablerer du energibrønn på rett måte er bergvarme en evigvarende ressurs til oppvarming av boligen. Les mer her.

Skaff deg bergvarme på hytta 

Det finnes flere smarte og energieffektive måter å skaffe varme til boligen eller hytta. En metode som er mye utbredt er å benytte bergvarme gjennom en varmepumpe. 

Hvordan oppstår bergvarme? 

I det store og hele kommer bergvarme fra jordas indre. Jo dypere en graver ned i jorda, jo nærmere kommer en også lavaen som ligger i kjernen. Dette er hovedenergikilden til varmen i bakken. I tillegg til det sender også sola varme ned i berg og fjell som blir lagret dypt nede i fjellet. Ettersom fjellet klarer å holde på solenergien og varmen fra lava som blir tilført, har det heller ingenting å si med skiftende temperaturer eller gjennom årstidene. Inne i fjellet kan bergartene holde jevn temperatur gjennom hele året. Faktisk kan solenergi som ligger lagret i fjellet stå for så mye som 90% av oppvarmingen til en bolig. 

Bergvarme krever at boligen er tilpasset vannbårent varmesystem 

Dersom du ønsker å sette i gang å bore etter bergvarme, er det viktig at boligen din er tilpasset et vannbårent varmesystem. Dersom den ikke er det må du ta kontakt med rørleggere og få installert et rørsystem for varme i gulvet og eventuelle radiatorer. 

Fordeler med å bore etter bergvarme 

Et vannbårent varmesystem fra bergvarme kommer med flere fordeler. En varmepumpe som tilfører bergvarme til boligen har lang levetid og du trenger heller ikke ha en stor tomt for at denne formen for varmeenergi skal være nyttig. I det store og det hele vil du få igjen for investeringen i form av sparte energiutgifter over tid. Med en levetid på over 50 år, vil du derfor etter en stund tjene på å ha boret etter bergvarme. Bergvarme gjennom varmepumpe lager også generelt lite støy og gir en svært jevn og god fordeling av varme i boligen. 

Å bore etter bergvarme betyr også at du kan bruke energibrønnen til frikjøling om sommeren. Med det har du både et energieffektivt varmesystem og kjølesystem når temperaturene stiger. 

Som en ekstra pluss har du også mulighet til å få støtte fra Enova. Enova ønsker å hjelpe de som aktivt utfører klimatiltak. Dette kan for eksempel være å fjerne den gamle oljetanken, etablere solcellepaneler eller bore etter bergvarme. Være derfor nøye med å sjekke hvor mye du kan få i støtte fra Enova for å bore etter bergvarme. 

Hvordan fungerer bergvarme? 

For å kunne benytte solenergien som ligger lagret i berget må det bores en energibrønn. Hullet som bores vil som regel ha en dybde på 100-200 m. Etter hullet er ferdig boret, blir det senket ned rør med sirkulerende brinevæske. Dette er væske som ofte er tilsatt sprit eller glykol slik at den ikke fryser om vinteren og kan gå jevnt ut og inn av varmepumpen og hente opp varme. I rørene som senkes ned i energibrønnen blir væsken varmet opp fra den naturlige solenergien som ligger lagret i berget. Videre går den over i varmepumpen hvor teknologien i en kompressor varmer opp væsken ytterligere. Fra der sørger varmepumpen for å tilføre varme til boligen og tappevannet. Etter brinevæsken har tilført varme til boligen senkes den ned i energibrønnen igjen for å hente opp ny bergvarme. 

Ikke tenk at du skal spare noen kroner 

Det er viktig å påpeke at jo dyperer du borer etter bergvarme, jo mer varme vil det også være mulig å hente ut. Når du skal bore etter bergvarme er det viktig at du borer dypt nok ned i fjellgrunnen. Om du ikke går tilstrekkelig langt ned risikerer du at det går tomt for bergvarme å hente ut. 

Husk også at om du først har boret en energibrønn, trenger du ikke å lage en ny om varmepumpen må byttes ut på et senere tidspunkt. Vær derfor nøye med at energibrønnen blir dyp nok i første omgang. Det vil spare deg for store kostnader. 

Bore etter bergvarme på to steder? 

Viktig å vite; dersom du skal ha to energibrønner, må det være en avstand på minst 20 m mellom energibrønnene. 

Vi har boret etter bergvarme i lang tid og kan bidra i vanskelige terreng! Ta kontakt med oss om du ønsker å få på plass bergvarme i hytta, boligen eller på andre plasser.