March 6, 2023

Spar miljøet, tid og kostnader med horisontalboring

Gravearbeid som krysser vei, boliger eller annen natur kan fort bli tidkrevende og kostbart. Se hvilke muligheter du har ved horisontalboring her!

Hvorfor horisontalboring? 

Horisontalboring er en metode som brukes for at gravearbeidet ikke skal ha en stor innvirkning på omkringliggende faktorer. Gjennom tidene har vi hjulpet mange med gravearbeid som innebærer kryssing av veier eller fjell. 

Skulle det blitt gravd på tradisjonelt vis forutsetter det at området blir stengt av, overflaten blir betydelig påvirket og ikke minst vil arbeidet ta lengre tid. Horisontalboring åpner opp for langt mer effektivt arbeid med muligheten til å bore under landskapet. 

Essensen i horisontalboring 

Horisontalboringen skaper et retningsstyrt hull der rørene kan trekkes gjennom. Måten det fungerer på er at du tar utgangspunkt i to grøfter. Fra en grøft til den andre går det en underjordisk passasje hvor rør, kabler, vannledninger, avløpsrør eller lignende kan legges. 

Ved legging av plastrør er dette mulig å gjøre i en vinkel, men stålrør vi alltid måtte ligge parallelt med et rett underlag. 

Før vi borer  

Det er viktig å sikre at horisontalboringen går i riktig retning. Dersom det skal bores rett i fjell hvor vi må utvide diameteren, vil en pilotbrønn være gunstig. Dette tillater oss å sikre at boreretningen er rett før vi setter i gang. 

Vi har lang erfaring med horisontalboring 

Vi i Fetveit Brønnboring kan utføre horisontalboring med ulike dimensjoner, alt ettersom hvor mye som skal trekkes gjennom brønnen.