February 8, 2024

Håndtering av boreslam

Håndtering av boreslam?

Vi i Fetveit Brønnboring har utviklet en egen container for håndtering av boreslam, denne containeren er utviklet for å transportere vekk boreslammet på en effektiv måte. Ved bruk av slammcontainer blir det minimalt med søl og det blir mer ryddig på boreplassen. Containeren kan brukes aleine eller koples sammen med en slammutskiller, dette er for å sikre at overflødig vann ikke tetter drenering i grunne, kummer eller liknende. Containeren passer like godt på hytta som på større prosjekter 

Ta gjerne kontakt dersom dette er noe du er interessert i, eller har spørsmål rundt.