February 8, 2024

Brønnboring? Dette avgjør prisen

Det er flere faktorer som spiller inn på prisen om du skal bore etter vann. Les hva du kan forvente her.

Skal du bore brønn på hytta eller til andre anlegg? Det vil være flere ting som spiller inn på prisen for brønnboring. 

Dybden ned til grunnvannet 

Hvor dypt du må bore vil avhenge av dybden ned til selve grunnvannet. Som regel vil en brønn være på rundt 80-120 m, men dette kan variere dersom det er mye vannmasser. 

Grunnforholdene 

Prisen på brønnboring vil også variere ut ifra om du skal bore i løsmasser eller i fjell. Løsmasser er dyrere å etablere brønn i ettersom det må settes inn et lengre foringsrør. 

Bruk av materiell og utstyr 

Ved brønnboring blir det benyttet ulikt utstyr. Igjen vil mengde utstyr og materiell komme an på hvor mye som er nødvendig for å etablere brønnen. Vi monterer alltid pumpen - og forbeholder retten til å kunne gjøre det.

Mengde arbeid avgjør totalprisen på å bore etter vann 

Litt avhengig av om du ønsker at brønnborerne skal installere selve pumpen for brønnen eller ikke, vil dette også være en faktor som påvirker totalprisen. 

Hva koster det å bore etter vann? 

Boring koster fra Kr. 60.000,- prisen vil variere ut fra grunnforholdene og behov. Dersom du ikke skal koble brønnen til boligens vannsystem men heller ønsker vannpost kan det derimot bli rimeligere ettersom du ikke trenger å benytte deg av eksterne tjenester slik som rørleggere og elektrikere. 

Ta gjerne kontakt med oss for ett uforpliktende tilbud eller befaring.

Fetveit Brønnboring tilbyr også finansiering via SVEA. Du kan klikke linken HER for å se hva de kan tilby deg.