March 6, 2023

Brønnboring - tilgang på rent kildevann til hytta

På tide å skaffe en vannkilde? Vi kan utføre brønnboring i vanskelige terreng, både i løsmasser og i fjell!

Lyst til å få på plass en brønn? Det er ulike måter å utføre brønnboring på, og flere faktorer spiller inn for at brønnboringen skal bli vellykket. Som erfarne fagpersoner har vi god kunnskap rundt forhold som må ligge til rette for at prosjektet skal bli vellykket. Vi har alt av nødvendig utstyr og maskiner og kommer til selv i vanskelig terreng! 

Vi utfører brønnboring i hele Telemark, Hordaland og Rogaland. 

Brønnboring i løsmasser 

Brønner som etableres i løsmasser vil som oftest kunne gi de største vannmengdene. Før en brønn i løsmasser kan bli laget må det utføres en befaring for å finne den best egnede lokaliteten. 

Undersøkelsesbrønn 

Det er mange faktorer som må tas hensyn til når det skal bores etter vann. Dersom det skal bores brønn til fiskeoppdrett eller lignende vil det alltid bli laget en prøvebrønn for å sjekke grunnvannssanden og sikre at det er nok vann. 

Ved brønner som etableres i hyttefelt eller lignende blir det gjort en vurdering på hvorvidt uttak av grunnvannet påvirker omgivelsene rundt. Når boring er utført må det deretter bli tatt prøver av vannkvaliteten.

Vi sikrer alle våre kunder vann! Befinner du deg i Telemark, Hordaland eller Rogaland og trenger hjelp med brønnboring? Ta kontakt med oss i dag!   

Brønnboring i fjell

Å bore brønn i fjell er i mange tilfeller uunngåelig ved etablering av brønn på hytta eller utenomliggende boliger. 

Det er det tryggeste og enkleste - fjellbrønn 

Mest stabile på vann - bor på en stor steinhaug 

Viktig å finne en god plass for brønnboring 

Hvor godt brønnen tar opp vann vil variere. Det finnes mange ulike bergarter, hvorav noen er harde og spør og andre er mykere og mer fleksible. Bergarter som granitt, kvartsitt og gneiser har en tendens til at det danner seg dype sprekker. Dette fører dermed til at slike bergarter evner å føre med seg større vannmasser. Mykere bergarter som fyllitt og grønnstein har derimot sjeldent åpne sprekker. 

Hvordan skal det bores brønn i fjellet? 

Normalt er en fjellbrønn 80-120 meter og kan bidra med opptil 1000 l/t og noen ganger mer. 

For å utføre brønnboring i fjell bores det først for å legge et foringsrør ned i bakken. Dette plasseres 1-2 m ned i fjellet for å sikre at det står stødig. Etter dette er på plass blir selve brønnen boret ned i berget. Brønnen vil ha en mindre diameter enn selve foringsrøret. Fra der vil det legge seg borekaks mellom røret og hullet, slik at det blir tett. 

Vi utfører hele jobben med brønnboring og stiller med alt av nødvendig materiell! Merk deg at dersom vannet skal tas i bruk i boligen må selve tilkoblingen til rørsystemet i boligen må installeres av sertifiserte rørleggere. Dersom du skal ha en manuell brønn, kan derimot vi ordne med dette. 

God sikring av brønnen 

For å forhindre at overflatevann samler seg rundt brønnen, burde bakken burde helle vekk fra brønnen. Brønnen plasseres alltid slik at den er oppstrøms for forurensende kilder. 

Den største årsaken til brønner ikke holder den standarden som er forventet kommer av dårlig brønnutforming. Dette kan blant annet føre til at overflatevann når ned til grunnvannet og påvirker vannkvaliteten. Som profesjonelle aktører vet vi hva som kreves for en god etablering av brønn.