March 6, 2023

Peling - Det viktige arbeidet du ikke ser

Skal du reise et bygg eller konstruksjon? Sørg for at konstruksjonen står på stabilt underlag. Vi utfører peling for både større og mindre prosjekter.

Før et bygg eller annen konstruksjon kan reises, må det alltid etableres et god fundament, hvis ikke blir det ikke stående lenge. Dette er gjerne den formen for arbeid som stadig går usett for alle som ikke er involverte i forabriedet til et byggeprosjekt, men dette er også arbeidet som sikrer at resten av prosjektet ikke blir forgjeves. 

Pelearbeid 

Fundamentering kan innebære ulike metodikker for at bygningen skal kunne stå trygt og stabilt. Vi kan bistå med peling for at konstruksjonen som skal reises skal kunne stå på krevende undergrunn. 

Fundamentet sørger for å overføre lasten fra konstruksjonen og annen tyngde det bringer med seg ned i bakken. 

Hva slags peler skal benyttes? 

Valg av peler vil alltid bestemmes ut fra grunnforholdene og hva det er du bygger. Er det snakk om vei, hus, broer, jernbaner eller annet? Det må tas høyde for om fundamentet skal bære tung last i tillegg til strekking samt om det er andre faktorer som kan spille inn på bevegelsen i konstruksjonen. Dette har en innvirkning på valg av peler ettersom enkelte byggekonstruksjoner vil ha ulike egenskaper. I tillegg må det gjøres vurderinger rundt klima og ytre påkjenninger konstruksjonen kan bli utsatt for der den skal stå. 

For nevne noen, kan peling blant annet blir gjort med: 

  • Stålrør: Ofte brukt på kaier, ved bygging av bruer og som fundament til større bygg. 
  • Betong: Kan håndtere mindre laster på land. 
  • HP Peling: Mulig å benytte ved større fundamentlaster. Et svært gunstig alternativ for vanskelige grunnforhold. 
  • RR-peling: Normalt tatt i bruk ved ramming eller jekking. Den mest utbredte metoden for pelefundamentering av eneboliger. 
  • Stålkjernepeling: Benyttes ved vanskelig jordforhold og monteres i borede foringsrør. Gapet mellom foringsrøret og stålkjernen blir støpt fast og foringsrøret fungerer da som en omskalling av stålkjernen. 

Vi utfører hovedsakelig peling med stålrør i løsmasser. Vi har alt som trengs av nødvendig utstyr og borer på plass peler i ulike størrelser der du trenger det! 

Er du usikker på om vi kan hjelpe deg med ditt prosjekt? Ta kontakt med oss i dag. Vi utfører peling for både private og bedrifter. 

Viktig å stabilisere underlaget 

Som følge av ytre påvirkninger fra vann, vind, temperaturer og mer, vil det etterhvert oppstå endringer i jorden. På grunn av dette er det svært viktig at fundamentering og peling blir gjort skikkelig 

Det er viktig at pelearbeid utføres av fagpersoner. Blir det gjort på feil måte risikerer du at fundamentet ikke klarer belastningen til konstruksjonen. 

Står du overfor et nytt byggeprosjekt som krever god fundamentering? Vi kan utføre fundamentering for både private og bedrifter. 

Vil du høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg? Ta kontakt med oss i dag!